Φορτηγά Τράκτορες Επικαθήμενα Τρέιλερ Ελαφρά επαγγελματικά Λεωφορεία Τροχόσπιτα Κατασκευή μηχανήματα Ανυψωτικά μηχανήματα Γεωργικά μηχανήματα Δασικά μηχανήματα Κοινοτικών οχημάτων/ Ειδικών οχημάτων Εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης Βιομηχανικός εξοπλισμός Παρελκόμενα Κινητα αμαξώματα/ Εμπορευματοκιβώτια Ανταλλακτικά Άλλα μηχανήματα